Priser2019-11-14T10:28:08+00:00

Priser

Klinikken har overenskomst med den offentlige sygesikring, det betyder at der ydes tilskud til behandlingen, hvis du har en henvisning fra lægen.
Hvis du ikke vil vente på en henvisning fra lægen, er det naturligvis også muligt at få behandling uden lægehenvisning. Her skal du dog betale det fulde beløb.
Der ydes altid tilskud fra ”Danmark” uanset om du har lægehenvisning eller ej.

Priser MED lægehenvisning

Patientandel Tilskud fra Danmark
Første konsultation 275,45 133,00
Normal behandling 175,14 88,00
Opfølgende træningsterapi 58,38 30,00
Udeblivelse 288,53 0
Klippekort holdtræning (8 klip) 599 300

Priser UDEN lægehenvisning

Patientandel Tilskud fra Danmark
Første konsultation
453,79
133,00
Normal behandling
288,53
88,00
Opfølgende træningsterapi
96,18
30,00
Udeblivelse
288,53
0
Første konsultation – Claus 499,00 133,00
Normal behandling – Claus 299,00 88,00

Følgende er tillægspriser til behandling

Pris
Akupunktur 35
Shockwave 49
Laser 49
Engangslagen 15
Tape ifm behandling 15
Patientandel Tilskud fra Danmark
Første konsultation 60 min
599,00
133,00
Normal behandling 30 min 350,00 88,00

Sundhedsforsikring
Er du dækket af en sundhedsforsikring fx igennem dit arbejde, er der ofte mulighed for at få dækket dele af behandlingsforløbet.
Kontakt evt. dit forsikringsselskab for yderligere oplysninger.

Forsikringskade
Har vi fra dit forsikringsselskab fået skriftlig accept af, at de dækker behandlingsudgifterne, kan vi afregne direkte med dem.

Sygesikringen Danmark
Er du medlem af Danmark giver de tilskud til behandling. Vi indberetter automatisk til dem, når du har oplyst os om, hvilken gruppe du er medlem af.

Servicekort
Hvis du har servicekort fra kommunen på 100% får du refunderet 85% af din egen betaling.

Vederlagsfri fysioterapi
En del patienter med varigt eller langvarigt svært fysisk handicap kan modtage gratis (vederlagsfri) fysioterapi.
Spørg din læge eller fysioterapeut, om du kan komme ind under denne ordning.